Ogłoszenie - X Ns 275/21

Ogłoszenie
 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek  Grzegorza Borowskiego  w dniu  16 września 2021r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 275/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Janie Borowskim  (PESEL 59051006473), zmarłym  18 maja 2019r.  w Łupowie , ostatnio stale zamieszkałym w Łupowie. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 275/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-22 10:51:55
Publikacja w dniu:
2021-09-22
Zmiany:
Podejrzyj