Ogłoszenie - X Ns 22/21

Gorzów Wlkp., dnia 3 lutego 2021 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Wojciecha Nadolnego, przy udziale uczestników postępowania Anny Hebdzyńskiej i Marcina Nadolnego, w dniu 3 lutego 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 22/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grażynie Mariannie Nadolnej (PESEL 52042401901), zmarłej  21 lipca 2011 roku w Kłodawie, ostatnio stale zamieszkałej w Kłodawie. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu                w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 22/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-10 13:30:03
Publikacja w dniu:
2021-02-10
Zmiany:
Podejrzyj