Ogłoszenie - X Ns 19/20

Sygnatura X Ns 19/20 

Gorzów Wlkp., dnia 27 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 27 stycznia 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 19/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Kokocińskim (PESEL 59031605878), zmarłym w dniu 18 stycznia 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 19/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d