Ogłoszenie - X Ns 129/21

Gorzów Wlkp., dnia 6 kwietnia 2021 r.
Sygn. akt X Ns 129/21
 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Krzysztofie Żuchowskim

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek w sprawie o sygnaturze akt X Ns 129/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogdanie Zbigniewie Pisiakowskim (PESEL 61033102215, synu Tadeusza i Kazimiery), zmarłego 2 marca 2020 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

                     sędzia Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 129/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-08 15:04:22
Publikacja w dniu:
2021-04-08
Zmiany:
Podejrzyj