Ogłoszenie X Ns 125/22

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po  Ryszardzie Tochmanie 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wlkp. w sprawie o sygnaturze akt X Ns  125/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie  Tochman (PESEL  48021903658), zmarłym  17 grudnia 2009 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może  uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 125/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Iga Kotecka
Opublikował:
Iga Kotecka
Dokument z dnia:
2022-08-02 09:33:49
Publikacja w dniu:
2022-08-02
Zmiany:
Podejrzyj