Ogłoszenie - X Ns 1011/15

Gorzów Wlkp., dnia 27.08.2021 r.


Sygn. akt X Ns 1011/15
 

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU W SĄDZIE REJONOWYM W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust.5 ustawy z dnia 18.10.2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 roku, nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywa wszystkie osoby uprawnione - spadkobierców Jerzego Leszka Mikołajko (syna Rudolfa i Marianny ur. 23.05.1957 r. w Gorzowie Wlkp., zmarłego 01.06.2015 r. w Gorzowie Wlkp.) do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lata liczonych od dnia 27.08.2021 r. niżej wymienionego depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim: w sprawie X Ns 1011/15 na podstawie postanowienia z dnia 13.10.2015 r. zezwalającego Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Gorzowie Wlkp. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 73,50 zł (siedemdziesiąt trzy złote 50/100), zezwalającego na wydanie depozytu spadkobiercom Jerzego Mikołajko na ich wniosek. Jednocześnie poucza, że zgodnie z art. 2 i art. 4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 27.08.2021 r., z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie art. 8 w/w ustawy koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego w/w kosztów. W celu odbioru wymienionego depozytu, należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do spadku do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 10.

 

 

Sędzia Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 1011/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-08 11:34:16
Publikacja w dniu:
2021-09-08
Zmiany:
Podejrzyj