Ogłoszenie - X Nc 57/21

Sygnatura akt X Nc 57/21

ZARZĄDZENIE
 

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lutego 2021 r.

 

 

Starszy referendarz sądowy Sylwia Hwozdyk

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2021 r. w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Miasta Gorzowa Wlkp.

przeciwko:   Martynie Gurgul    

o zapłatę

 

zarządza

Ustanowić dla pozwanej Martyny Gurgul  ostatnio zamieszkałej w miejscowości Tarnów 25 gmina Lubiszyn, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Anny Stawiskiej   celem doręczenia odpisu pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Gminy Lubiszyn o ustanowieniu kuratora.
Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 /jednego/ miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w Budynku Sądu.​

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 57/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-15 11:14:39
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj