Ogłoszenie - X Nc 3618/19

Sygnatura akt X Nc 3618/19

ZARZĄDZENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 02 grudnia 2019 r.

 

 

Referendarz sądowy Marta Wodzińska

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 02 grudnia 2019 r. w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta Gorzowa Wlkp.

przeciwko Wioletcie Lipińskiej

o zapłatę

 

zarządza

  1. Ustanowić dla pozwanej Wiolety Lipińskiej, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego sądu Marioli Ruckiej celem doręczenia pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
  1. Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  o ustanowieniu kuratora.
  1. Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w budynku sądu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 3618/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-07
Publikacja w dniu:
2019-12-07
Opis zmiany:
b/d