Ogłoszenie - X Nc 3604/19

Sygnatura akt X Nc 3604/19

ZARZĄDZENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 stycznia 2020 r.

 

 

           

Starszy referendarz sądowy Sylwia Hwozdyk

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Miasta Gorzowa Wlkp.

przeciwko: Ryszardowi Pylawka

o zapłatę

 

zarządza

  1. Ustanowić dla pozwanego Ryszarda Pylawka ostatnio zamieszkałego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 50/8,  którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Marioli Ruckiej celem doręczenia pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
  1. Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Opole  o ustanowieniu kuratora.
  1. Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 /jednego/ miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w Budynku Sądu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 3604/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-16
Publikacja w dniu:
2020-01-16
Opis zmiany:
b/d