Ogłoszenie - X Nc 3508/19

Sygnatura akt X Nc 3508/19

ZARZĄDZENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 grudnia 2019 r.

 

 

 

                Starszy referendarz sądowy Sylwia Hwozdyk

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2019 r. w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Miasta Gorzowa Wlkp.

przeciwko: Damianowi Koperskiemu   

o zapłatę

 

zarządza

  1. Ustanowić dla pozwanego Damiana Koperskiego   ostatnio zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 89/9, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu   Kamili Pilawka   celem doręczenia pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
  1. Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Gorzów Wlkp.  o ustanowieniu kuratora.
  1. Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 /jednego/ miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w Budynku Sądu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 3508/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-10
Publikacja w dniu:
2019-12-10
Opis zmiany:
b/d