Ogłoszenie - X Nc 2503/20

Sygnatura akt X Nc 2503/20

ZARZĄDZENIE
 

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2021 r.

 

 

Starszy referendarz sądowy Sylwia Hwozdyk

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2021 r.w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Miasta Gorzowa Wlkp.

przeciwko:      Sylwestrowi Karkułowskiemu  

o zapłatę

 

zarządza

  • Ustanowić dla pozwanego  Sylwestra Karkułowskiego    ostatnio zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul.  Kosynierów Gdyńskich 56a/3, którego  miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Karoliny Gaj  celem doręczenia odpisu nakazu zapłaty wraz  z odpisem pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
  • Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Gorzów Wlkp. o ustanowieniu kuratora.
  • Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 /jednego/ miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w Budynku Sądu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 2503/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 12:27:58
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 12:22:59
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj