Ogłoszenie - X Nc 2414/19

Sygnatura akt X Nc 2414/19

ZARZĄDZENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 września 2019 r.

 

 

                Starszy referendarz sądowy Sylwia Hwozdyk

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 24 września  2019 r. w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Miasta Gorzowa Wlkp.

przeciwko: Elżbiecie Zglenickiej 

o zapłatę

 

zarządza

  1. Ustanowić dla pozwanej Elżbiety Zglenickiej ostatnio zamieszkałej w miejscowości Pęczerzyno 12 gmina Brzeżno, której  miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu   Karoliny Gaj   celem doręczenia pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
  1. Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Gminy Brzeżno o ustanowieniu kuratora.
  1. Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 /jednego/ miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w Budynku Sądu.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 2414/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d