Ogłoszenie - X Nc 2345/20

Sygnatura akt X Nc 2345/20

ZARZĄDZENIE
 

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 stycznia 2021 r.

 

 

Starszy referendarz sądowy Sylwia Hwozdyk

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 r. w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Miasta Gorzowa Wlkp.

przeciwko:   Wiolecie Młodawskiej     

o zapłatę

 

zarządza

Ustanowić dla pozwanej Wiolety Młodawskiej   ostatnio zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Aleksandry Fredry 15/9, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Anny Stawiskiej celem doręczenia odpisu pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Gorzów Wlkp. o ustanowieniu kuratora.
Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 /jednego/ miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w Budynku Sądu.​

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 2345/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-12 14:11:53
Publikacja w dniu:
2021-01-12
Zmiany:
Podejrzyj