Ogłoszenie - X nc 2238/18

Sygnatura akt X Nc 2238/18

ZARZĄDZENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 09 grudnia 2019 r.

 

Referendarz sądowy Marta Wodzińska

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2019 r. w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Multimedia Polska S.A. w Gdyni 

przeciwko Adrianowi Stachowskiemu  

o zapłatę

 

zarządza

  1. Ustanowić dla pozwanego Adriana Stachowskiego ostatnio zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 126/15, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Karoliny Gaj  celem doręczenia pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed sądem.
  1. Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10 oraz w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Gorzów Wlkp. o ustanowieniu kuratora.
  1. Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w budynku sądu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X nc 2238/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-10
Publikacja w dniu:
2019-12-10
Opis zmiany:
b/d