Ogłoszenie - X Nc 156/20

Sygnatura akt X Nc 156/20

ZARZĄDZENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 lutego 2020 r.

 

 

                Starszy referendarz sądowy Sylwia Hwozdyk

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 04 lutego 2020  r. w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy Gorzów Wlkp. - Zakładu  Gospodarki Mieszkaniowej

przeciwko Tomaszowi Marczyńskiemu

o zapłatę

 

zarządza

  1. Ustanowić dla pozwanego Tomasza Marczyńskiego ostatnio zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 50/2, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Marioli Ruckiej  celem doręczenia pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
  1. Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Gorzów Wlkp. o ustanowieniu kuratora.
  1. Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 /jednego/ miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w Budynku Sądu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 156/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-05
Publikacja w dniu:
2020-02-05
Opis zmiany:
b/d