Ogłoszenie - X Nc 1557/20

Sygnatura akt X Nc 1557/20

ZARZĄDZENIE
 

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2021 r.

 

 

 

Starszy referendarz sądowy Sylwia Hwozdyk

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Wspólnoty Mieszkaniowej 2182 ul. Śląska 11 a w Gorzowie Wlkp.  

przeciwko Jarosławowi Szcześniewskiemu, Sławomirowi Szcześniewskiemu  

o zapłatę

 

zarządza

Ustanowić dla pozwanego Sławomira Szcześniewskiego ostatnio zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Lipowa 1d , którego  miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie Pana adwokata Marcina Pawlina  celem doręczenia odpisu nakazu zapłaty wraz  z odpisem pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Miasta i Gminy Gorzów Wlkp. o ustanowieniu kuratora.
Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 /jednego/ miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w Budynku Sądu.​

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 1557/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-11 11:59:45
Publikacja w dniu:
2021-03-11
Zmiany:
Podejrzyj