Ogłoszenie - X Nc 1013/20

Sygnatura akt X Nc 1013/20

ZARZĄDZENIE
 

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 lutego 2021 r.

 

 

Starszy referendarz sądowy Sylwia Hwozdyk

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w X Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2021 r.w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Miasta Gorzowa Wlkp.

przeciwko Elżbiecie Frontczak        

o zapłatę

 

zarządza

Ustanowić dla pozwanej Elżbiety Frontczak   ostatnio zamieszkałej  w Lubniewicach  przy ul. Jana Pawła II 13, której  miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu Marty Nikolak- Wójcik   celem doręczenia odpisu nakazu zapłaty wraz  z odpisem pozwu i dalszych pism procesowych w sprawie oraz reprezentowania przed Sądem.
Zarządza publiczne ogłoszenie w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 10  oraz w lokalu Urzędu Gminy Lubniewice o ustanowieniu kuratora.
Uzależnić skuteczność doręczenia od upływu 1 /jednego/ miesiąca od chwili wywieszenia zarządzenia w Budynku Sądu.​

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Nc 1013/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-26 14:07:30
Publikacja w dniu:
2021-02-26
Zmiany:
Podejrzyj