Ogłoszenie - X N 555/22

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. sygn. akt X N 555/22 Piotr Paweł Morawski złożył wykaz inwentarza po Barbarze Morawskiej (córce Tadeusza i Kazimiery) nr pesel 46092709720, zmarłej 16.02.2021r.  Gorzowie Wlkp., przed śmiercią mającej miejsce zamieszkania w Gorzowie Wlkp., i poucza:

1)      ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).;

2)      ten. kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X N 555/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Iga Kotecka
Opublikował:
Iga Kotecka
Dokument z dnia:
2022-07-29 10:50:24
Publikacja w dniu:
2022-07-29
Zmiany:
Podejrzyj