Ogłoszenie - VIII Co 855/22

Sygn. akt: VIII Co 855/22
 

POSTANOWIENIE


Dnia  6 marca 2023r

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wielkopolskim  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:     sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 6 marca  2023 roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej,, Dolinki” w Gorzowie Wielkopolskim 
przeciwko dłużnikowi  Marcie Wenerskiej
o ustanowienie kuratora

postanawia:

 

1.na podstawie art.802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Marty Wenerskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Parkowej 12/4 , 66-400 Gorzów Wielkopolski, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Iwony Jastrzębskiej w celu reprezentowania praw dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim  Kajetana Rystała   w sprawie Km 1360/22

 

2.zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim  o ustanowieniu kuratora

 

3.uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca  od chwili obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 855/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-09 14:41:49
Publikacja w dniu:
2023-03-09
Zmiany:
Podejrzyj