Ogłoszenie - VIII Co 847/21

Sygn. akt: VIII Co 847/21
 

     POSTANOWIENIE
 

                                                                                  Dnia   20 stycznia  2022r

 

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wlkp.  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:        sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2022roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Karoliny Stawickiej  reprezentowanej przez  Sylwię Kasprzyk
przeciwko dłużnikowi  Andrzejowi Dariuszowi Stawickiemu 
o ustanowienie kuratora

postanawia:

1.na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Andrzeja Dariusza Stawickiego,którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Okulickiego 5/1  w Gorzowie Wielkopolskim kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim  Anny Kaczmarek   w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Gorzowie Wielkopolskim  Marka Onyszkiewicza w sprawie Kmp 7/18

II         zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim o ustanowieniu kuratora;

III       uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 847/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-24 10:29:06
Publikacja w dniu:
2022-01-24
Zmiany:
Podejrzyj