Ogłoszenie - INs 76/22

Gorzów Wlkp., dnia 10.02.2022r. 

  

 Sygn. akt INs 76/22

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 10.02.2022r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Adamie Sawickim, zmarłym w dniu 21.06.2019r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym  w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - INs 76/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-02 12:40:42
Publikacja w dniu:
2022-03-02
Zmiany:
Podejrzyj