Ogłoszenie - X Ns 715/21

Gorzów Wlkp., dnia 28 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 28 grudnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 715/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Filipie Krzysztofie Bujko (PESEL74090407531), zmarłym w dniu 28 stycznia 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 715/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-13 09:57:40
Publikacja w dniu:
2022-01-13
Zmiany:
Podejrzyj