Ogłoszenie - VIII Co 381/22

Sygn. akt: VIII Co 381/22
 

POSTANOWIENIE


   Dnia 31 sierpnia 2022r

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wielkopolskim  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:        sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2022roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela  Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górczyn” w Gorzowie Wielkopolskim
przeciwko dłużnikowi Robertowi Więcek
o ustanowienie kuratora

postanawia: 

1.na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Roberta Więcka,  którego  miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Sportowej 6A/10 ,66-400 Gorzów Wielkopolski ,  kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Iwony Jastrzębskiej w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim  Mateusza Ptaka w sprawie Km 973/19

2.zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim  o ustanowieniu kuratora

3.uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili

obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 381/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-09-05 10:39:48
Publikacja w dniu:
2022-09-05
Zmiany:
Podejrzyj