Ogłoszenie - VIII Co 24/21

Sygn. akt VIII Co 24/21

POSTANOWIENIE

                                                                                             Dnia 05.03.2021r

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:        sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 05.03.2021roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolinki” w Gorzowie Wielkopolskim

przeciwko dłużniczce Grażynie Żytkowiak 

o ustanowienie kuratora

postanawia:

I na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużniczki Grażyny Żytkowiak, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Wełniany Rynek 10A/4 w Gorzowie Wielkopolskim kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Anny Żardeckiej w celu reprezentowania praw dłużniczki w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotra Zalewskiego Kancelaria Komornicza nr VIII w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie Km 2644/19

II zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim o ustanowieniu kuratora;

III uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 24/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-11 14:18:55
Publikacja w dniu:
2021-03-11
Zmiany:
Podejrzyj