Ogłoszenie - VIII Co 230/22

Sygn. akt: VIII Co 230/22
 

     POSTANOWIENIE
 

                                                                                  Dnia   24 maja 2022r

 

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wlkp.  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:        sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2022roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Gorzów Wielopolski –Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
przeciwko dłużnikowi Władysławowi   Janikowskiemu 
o ustanowienie kuratora

postanawia:

1.na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika, Władysława Janikowskiego,           którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Spokojnej 67/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Iwony Jastrzębskiej w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Gorzowie Wielkopolskim  Piotra Zalewskiego  w sprawie Km 393/22 

II         zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim  o ustanowieniu kuratora;

III       uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 230/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-26 08:22:26
Publikacja w dniu:
2022-05-26
Zmiany:
Podejrzyj