Ogłoszenie - INs 88/22

Gorzów Wlkp., dnia 16.02.2022r.

 

   Sygn. akt INs 88/22

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 16.02.2022r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Norbercie Damianie Paluch, zmarłym w dniu 13.06.2017r. w Ciecierzycach, ostatnio stale zamieszkałym  w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - INs 88/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-07 07:04:50
Publikacja w dniu:
2022-03-07
Zmiany:
Podejrzyj