Ogłoszenie - INs 71/22

Gorzów Wlkp., dnia 16.02.2022r.

   Sygn. akt INs 71/22

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 16.02.2022r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marcinie Pulkowskim, zmarłym w dniu 8.07.2017r. w Białczu, ostatnio stale zamieszkałym  w Białczu . Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - INs 71/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-07 12:40:42
Publikacja w dniu:
2022-03-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-07 12:40:01
Publikacja w dniu:
2022-03-07
Zmiany:
Podejrzyj