Ogłoszenie - INs 601/21

Gorzów Wlkp., dnia 29.04.2022r.  

 

 

 

 

 

Sygn. akt INs 601/21

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 29.04.2022r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Piotrze Krzywickim  zmarłym w dniu 19.09.2021r. w Białczyku , ostatnio stale zamieszkałym w Białczyku , gmina Witnica. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - INs 601/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-19 12:56:28
Publikacja w dniu:
2022-05-19
Zmiany:
Podejrzyj