ogłoszenie I Ns 94/23

Gorzów Wlkp., dnia 02.03.2023 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Bożeny Brzeźniak w dniu 2 marca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 94/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Sergiuszu Łaputa (synu Romana i Jefimi), PESEL  39042002677, zmarłym w dniu 14 listopada 2018 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 94/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2023-03-02 14:47:14
Publikacja w dniu:
2023-03-02
Zmiany:
Podejrzyj