Ogłoszenie - I Ns 751/19

Gorzów Wlkp., dnia 16 lipca 2020 r.

 

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Krystynie Misztal

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Tomasza Wiśniewskiego w dniu 16 lipca 2020 r. w sprawie I Ns 751/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krystynie Misztal numer PESEL 29030202925, zmarłej w dniu 22 listopada 2016 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dzieci Wrzesińskich 4/8. Jednoczenie poucza, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
w spisie inwentarza.

 

4. przedłożyć akta z wpływem zażalenia, pisma lub za 3,5 miesiąca z adnotacją o okresie wywieszenia ogłoszenia jak w pkt 3.

 

 

asesor sądowy

Aleksandra Koper

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 751/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-30 13:08:06
Publikacja w dniu:
2020-11-30
Zmiany:
Podejrzyj