Ogłoszenie - I Ns 660/21

 
Gorzów Wlkp., dnia 29.12.2021 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 29.12.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 660/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marii Bogumile Kozłowskiej (córce Stanisława i Joanny), PESEL  24073103406 zmarłej w dniu 6 marca 2015 w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 660/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-04 22:46:27
Publikacja w dniu:
2022-01-04
Zmiany:
Podejrzyj