Ogłoszenie - I Ns 639/19

Sygn. akt I Ns 639/19                           Gorzów Wlkp. 6 listopada 2019r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. (sądzie spadku) został złożony wykaz inwentarza przez Waldemara Zdzisława Flugel po Krystynie Flügel PESEL 41062501409 , zmarłej w dniu 6 września 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 128/8.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 639/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-02
Publikacja w dniu:
2019-12-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-02
Publikacja w dniu:
2019-12-02
Opis zmiany:
b/d