Ogłoszenie - I Ns 636/21

Syg. akt I Ns 636/21

Gorzów Wlkp., dnia 08.02.2022 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 8 lutego 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 636/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Dawidzie Norbercie Marcu (synu Jana i Danuty) PESEL  77111207051 zmarłym w dniu 21 lipca 2018 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 636/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-18 09:29:54
Publikacja w dniu:
2022-03-18
Zmiany:
Podejrzyj