Ogłoszenie - I Ns 631/21

Gorzów Wlkp., dnia 14 stycznia 2022r.

 

  Sygn. akt I Ns 631/21

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 14.01.2022r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Grażynie Teresie Polewskiej zmarłej dnia 17 czerwca 2014 r.  w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 631/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-24 12:16:28
Publikacja w dniu:
2022-01-24
Zmiany:
Podejrzyj