Ogłoszenie - I Ns 618/21

I Ns 618/21
 

Gorzów Wlkp., dnia 17.12.2021 r.

Ogłoszenie

 


Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 17 grudnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 618/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Henryku Zamłynnym (synu Tadeusza i Janiny), PESEL  65102301712,  zmarłym w dniu 26.07.2017 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu   w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 618/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-21 10:28:55
Publikacja w dniu:
2021-12-21
Zmiany:
Podejrzyj