Ogłoszenie - I Ns 617/21

Sygn. akt I Ns 617/21

 

Gorzów Wlkp., dnia 27.04.2022 r.

  

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Gminy Gorzów Wlkp. w dniu 25.04.2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 617/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Kalinowskim – PESEL 61122305734,, zmarłym
w dniu 05.12.2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Krasińskiego 12/1. Jednocześnie Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 617/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-30 10:58:25
Publikacja w dniu:
2022-05-30
Zmiany:
Podejrzyj