ogłoszenie I Ns 579/22

Gorzów Wlkp., dnia 21.11.20122r. 
Sygn. akt I Ns 579/22

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 21 listopada 2022r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po W Józefie Rzemienieckim, zmarłym w dniu 1.09.2018r.Świerkocienie , ostatnio stale zamieszkałym  w Świerkocinie. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 579/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-11-21 13:21:22
Publikacja w dniu:
2022-11-21
Zmiany:
Podejrzyj