ogłoszenie I Ns 527/23

Gorzów Wlkp., dnia 6.11.2023 r.

 

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Doroty Skonieczna    w sprawie o sygnaturze akt I Ns 527/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku. po Henryku Michale Sadlak, PESEL  46011605616,  zmarłym w dniu  16 marca 2021r. w  , ostatnio stale zamieszkałym  w Chwalęcicach. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 527/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2023-11-06 13:40:33
Publikacja w dniu:
2023-11-06
Zmiany:
Podejrzyj