Ogłoszenie - I Ns 526/21

Gorzów Wlkp., dnia 16.11.2021 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 16.11.2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 526/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Teresie Marii Zając (córce Władysława i Genowefy), PESEL 55011617361 zmarłej 8 sierpnia 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej  w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 526/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-23 08:21:08
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Zmiany:
Podejrzyj