Ogłoszenie - I Ns 505/19

Syg. I Ns 505/19

Gorzów Wlkp., dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Henryku Hannebauer

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Anety Hannebauer w dniu 10 stycznia 2020 r. w sprawie I Ns 505/19 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Henryku Hannebauer numer PESEL 51010515693 którego zwłoki znaleziono 23 października 2018 r.
w Czechowie gmina Santok, ostatnio stale zamieszkałym w Czechowie gmina Santok przy ul. Klonowej 27. Jednoczenie poucza, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,
w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 505/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d