Ogłoszenie - I Ns 457/21

Gorzów Wlkp., dnia 02 listopada.2021r.

 

 

 

 

 

 

Sygn. akt I Ns 457/21

Ogłoszenie

 

 „Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim  I Wydział Cywilny działając na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Kajetana Rystała o przystąpieniu do sporządzenia spisu inwentarza   wydał w sprawie o sygnaturze akt I Ns 457/21 w dniu 02 listopada 2021 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Romanie Łaszczewskim (synu Ireny i Władysława) zmarłym w dniu 16 kwietnia 2021 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim.

Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 457/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-15 09:47:15
Publikacja w dniu:
2021-11-15
Zmiany:
Podejrzyj