ogłoszenie I Ns 444/22

                                                                                                                                      Gorzów Wlkp., dnia 16 .09.2022r.

Sygn. akt INs 444/22

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 16.09.2022r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Eugeniuszu Paś, zmarłym w dniu 20.01.2018r. w Słubicach , ostatnio stale zamieszkałym  w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 444/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-09-16 14:50:38
Publikacja w dniu:
2022-09-16
Zmiany:
Podejrzyj