ogłoszenie I Ns 443/22

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w dniu 20 września 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 443/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jacku Bolesławie Komorowskim zmarłym 29 kwietnia 2020 r. w Gorzowie Wlkp. ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. (pesel 58102208752)

Jednocześnie Sąd poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Dariusz Pokorski

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 443/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-09-20 12:24:44
Publikacja w dniu:
2022-09-20
Zmiany:
Podejrzyj