ogłoszenie I Ns 440/23

Gorzów Wlkp., dnia 13.10.2023 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 13 października 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 440/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Dariuszu Romanowiczu (synu Tadeusza i Marii), PESEL  66051404736 zmarłym w dniu 7 grudnia 2021 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Jenińcu. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 440/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2023-10-13 14:45:29
Publikacja w dniu:
2023-10-13
Zmiany:
Podejrzyj