ogłoszenie I Ns 438/22

Gorzów Wlkp., dnia 27.10.2022 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek PROTEGAT 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie w dniu 27.10.2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 438/22  wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wandzie Markowskiej (córce Władysława i Zofii), PESEL  41021803706, zmarłej w dniu 03.05.2021 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie I Ns 438/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-10-27 14:31:40
Publikacja w dniu:
2022-10-27
Zmiany:
Podejrzyj