Ogłoszenie - I Ns 427/19

OGŁOSZENIE

 

 

„Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Gminy Gorzów Wlkp. w dniu 11 września 2019 r. w sprawie I Ns 427/19 wydał

postanowienie


o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grażynie Janinie Pietrzak numer PESEL 54041116064 zmarłej w dniu 10 maja 2017 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy Krótkiej 11/4. Jednoczenie poucza, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 427/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-18
Publikacja w dniu:
2019-12-18
Opis zmiany:
b/d