Ogłoszenie - I Ns 380/21

Sygn. akt I Ns 380/21                                                                                                                                 

POSTANOWIENIE

Gorzów Wlkp., dnia 26 października 2021 r.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Olimpia Barańska – Małuszek 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26.10.2021 r. w Gorzowie Wlkp. sprawy

z wniosku Marianny Kaczmarek i Jana Kaczmarka

o złożenie wykazu inwentarza po Dariuszu Kaczmarku – zm. 19.04.2021 r. w Gorzowie Wlkp.

postanawia:

I.                    ogłosić o złożeniu wykazu inwentarza przez Mariannę Kaczmarek i Jana Kaczmarka po Dariuszu Kaczmarku – PESEL: 70082000399, zmarłym w dniu 19.04.2021 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp.;

II.                    pouczyć, że:

-                   ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.);

-                   ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.);

-                   ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 4 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 380/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-25 08:14:02
Publikacja w dniu:
2021-11-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-25 08:12:53
Publikacja w dniu:
2021-11-25
Zmiany:
Podejrzyj