Ogłoszenie - I Ns 366/20

Sygn. akt I Ns 366/20

 

 

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 18 lutego 2021 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Magdalenie Teresie Renk zmarłej dnia 17 lipca 2013 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 366/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-12 19:41:35
Publikacja w dniu:
2021-04-12
Zmiany:
Podejrzyj