Ogłoszenie - I Ns 356/21

Gorzów Wlkp., dnia 6 września 2021 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Andreasa Kubika zgłoszonego Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Pawłowi Żurawskiemu postanowieniem z dnia 6 września 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 356/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogusławie Janie Kubik (synu Jana i Leokadii), PESEL  35033002196,  zmarłym w dniu 20 października 2016 roku w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 356/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-15 07:34:26
Publikacja w dniu:
2021-11-15
Zmiany:
Podejrzyj