Ogłoszenie - I Ns 354/21

Sygn. akt I Ns 354/21

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny w dniu 03 września 2021 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Alfredzie Kantarek zmarłym dnia 26 stycznia 2018 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 354/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-09-10 08:37:24
Publikacja w dniu:
2021-09-10
Zmiany:
Podejrzyj